torsdag den 10. maj 2012


Onsdag, den 2. maj 2012 + Tirsdag, den 8. maj 2012 – Multimedie
Her skulle vi lave et computer spil
Vi skulle her over to undervisningsgange producere et spil i programmet Mediator. Det meste af første undervisningsgang gik med at lære programmets opbygning og funktion, og se på Franks datters som havde lavet forskellige spil. Derefter skulle vi afprøve og eksperimentere med fremstillingen af en multimedieproduktion. Det gik ikke så godt, vi havde svært ved at finde rundt i Mediator. I anden undervisningsgang blev vores gruppe omdannet og udvidet, og vi valgte at droppe vores første idé, og endte med at producere et simpelt spil med forskellige scenarier. Spillet gik ud på, at der fløj en klynge af balloner rundt i rammen, som man så skulle skyde ned med musen. Herefter fløj der 3 balloner rundt med en vis hastighed, som man så også skulle skyde ned inden spillet så sluttede. Til lydsporet anvendte vi ”FindSounds.com” og ”Incompetech”, hvorfra vi hentede underlægningsmusik og en hånende latter. Ballonerne fandt vi som animationsgif på ”GiffenGaffenGuffen.dk”. Vi brugte ni sider i programmet.
Gruppen syntes, at der var en del lighedstegn mellem denne spilproduktion, og da vi lavede animationsfilmen. Spillet lægger op til interaktion i og med at brugeren/spilleren kun kan aktivere spillet ved selv at handle. Det interaktive element er således mere legende (i slutproduktet) end i animationsfilmen, og gruppen morede sig gevaldigt undervejs. Tiden gik hurtigt denne undervisningsgang, og vi kunne mærke flowdimensionen på egen krop. Skaberprocessen er endvidere mere avanceret end da vi lavede animationsfilmen, hvorfor enkelte i gruppen vurderede, at der må være et større krav til børns alder og kompetencer end i en spilproduktion.
Jeg synetes at det er sjovt, men svært at lave spil, Skal bruge mere tid til at sætte mig ind i Mediator.
Her har jeg linket en fil m fra Skoletube, som jeg var med til at lave på min skole.

tirsdag den 1. maj 2012

Lejrskole sang
Fredag 27/4
INTERNETTET.
I dag har vi ses nærmer på problemstillinger og muligheder med relevans for pædagogisk praksis. Hvordan man kan bedømme kvalitet og forholder os etiske og pædagogiske dilemmaer og sociale muligheder.

Littarature. Digital dannelse, Lotte Nybro

Jeg havde ikke fået læst, eller sat mig ind i hvad undervisnings gangen gik ud på. Til min store fortrydelse, da jeg netop er i gang med at skrive en opgave om dette emne. Digitale fællesskaber. Dilemmaer og muligheder.
Vi havde en rigtig god undervisning og nogle meget interessante disksutioner i grupper. Jeg har nu fået læst teksten plus en masse undersøgelser omkring dette emne. Jeg har også kunne bruge meget af dette i min opgave, som jeg vil kommer nærmer ind på i mit linjefags dokument.      

onsdag den 18. april 2012


Refleksionsspørgsmål til linjefagsdokument for 10/4 og 12/4 Stopmotion-baseret animation
Nedestående er refleksionsspørgsmål, som I kan vælge at anvende til del 1 af linjefagsdokumentet, hvor I skal reflektere over de enkelte undervisningsgange.
Som nævnt i undervisningen arbejder jeg – som flere af mine kolleger - på en lektoransøgning, hvilket medfører, at jeg skal dokumentere og reflektere over tilrettelæggelse og gennemførelsen af min undervisning. Derfor får I disse ark som gerne skulle slå to fluer med et smæk:
 1. I får hjælp til at få reflekteret over undervisningen og jeres udbytte af den. Forhåbentligt vil I også opleve, at I lærer noget ved at arbejde med arkene. Og I kan putte det direkte ind i jeres linjefagsdokument bagefter

 2. Jeg får et materiale at dokumentere og udvikle min undervisning yderligere ud fra

I oplægget i undervisningen angav jeg overordnede læringsmål for at gøre det klart for jer som studerende, hvad målet med undervisningen var og hvad jeg forventer I opnår. Det er også disse læringsmål spørgsmålene her tager udgangspunkt i.
Læringsmål for dagen:
 • At I får viden om og produktive færdigheder i stopmotion-baseret animation.
 • At I får reflekteret over stopmotion-baseret animation i pædagogisk sammenhæng

Har du (skriv ja eller nej):
 • Deltaget i undervisningen? Fravær på første..Deltog i anden
 • Læst dagens tekst fra grundbogen: Kap. 5 i Lotte Nyboes Digital dannelse? Nej
 • Lavet animationsfilm i undervisningen? Ja
 • Deltaget i afsluttende grupperefleksion og fællespræsentation? JaHvad fik du ud af at læse dagens tekst fra grundbogen: Kap. 5 i Lotte Nyboes Digital dannelse:


Fravær


Hvad fik du ud af oplægget om animationstyper, stopmotion-teknik og arbejdsproces som optakt til jeres egen arbejdsproces om at animere?

Fravær

------------------------(Nedenstående spørgsmål blev også brugt i grupperefleksionen)--------------------------------
Refleksion i forhold til produkt
 • Hvad har I i særlig grad arbejdet med i jeres film?
  Lydeffekter og layout • Hvad fungerer godt i jeres film – og hvad ville I evt. en anden gang gøre anderledes?
  • Kom gerne ind på overvejelser vedr. fortælling, scenografi og figurer
  • Peg på en passage i jeres film, hvor animationen fungerer særlig godt. Begrund hvorfor.
Lydeffekterne var rigtige gode, passede rigtig godt til fyrværkeri.
En sjov og god passage i filmen, er hvor vi viser en raket sprænger. Lyden og de effekter vi brugte, passede godt samen. Refleksion i forhold til proces

 • Hvordan har I overordnet oplevet processen om at lave animationsfilmen? Herunder: Er der elementer i arbejdsprocessen fra idé til film (idéfase ->storyboard ->scenografi ->optagelse -> efterbehandling) som I vil fremhæve? (f.eks. som særligt overraskende, frustrerende, flowfyldt etc. )
  Vi gik lidt væk fra storyboard, da fantasien gik i selv-sving, men det blev vores film ikke dårlig af. Det var en meget sjov opgave. Vi var måske heldige, men vi oplevet ikke de store tekniske problemer.  • Hvordan har det været at arbejde i gruppe om en digital produktion som animationsfilm – og er der erfaringer fra gruppesamarbejdet, som I kan tage med jeg ud i praksis?


Vi var gode til at deles om opgaverne. Måske var vi for mange i gruppen, da det ofte ikke var mange der kunne være i gang samtidigt. Jeg fik selv ikke tid til at lære det tekniske i dybten. 

 • Kunne du forestille dig, at du selv ude i praksisfeltet kunne arbejde med stopmotionbaseret animation - Og hvad kunne det give brugerne?
  Ja meget. Det vil lære at sammenarbejde. Og så er det bare en sjov ting at få ting i bevægelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Æstetisk læreproces
At skabe en animationsfilm er en proces hvor man selv udtrykker sig på baggrund af kulturens redskaber, materialer og symboler. Det kan – som det også gøres i "Digital dannelse" kap. 5 betegnes som en æstetisk produktion/æstetisk virksomhed. I pædagogisk sammenhæng kobles det æstetiske ikke bare med oplevelse – men også med erkendelse, med læring. Når man udtrykker sig æstetisk har man mulighed for at lære noget på flere niveauer f.eks.:
 • om selve det at arbejde med formsproget (– f.eks. det at arbejde med animation, at få noget til at se levende ud, at arbejde med billedekomposition, billedsproget i fortælling, karakterer osv.)
 • at man kan lære noget om sig selv gennem at udtrykke sig – man kommer til at reflektere over sig selv og egne følelses, kunnen mv.
 • at man kan blive klogere på det emne, man udtrykker sig om.

Kan du pege på noget, du synes, du fik ud af/lærte/opdagede i animationsprocessen?
Ikke specielt. Har arbejdet med det før. Det tekniske er blevet bedre end da jeg prøvede det tidligere. Så det gav mig et indblik i hvad man kan gøre nu.
Refleksion i forhold til rammer
Som I lagde mærke til, havde jeg som lærer defineret nogle rammer, I skulle arbejde indenfor:
 • I fik et ordsprog som igangsættende impuls for fortællingen (Min begrundelse: For at støtte idéfasen i gruppen, så I med det samme havde et fælles udgangspunkt at arbejde videre ud fra)
 • Jeg delte grupperne (Min begrundelse er, at I på 1. semester skal arbejde sammen på kryds og tværs på linjefagsholdet af hensyn til et godt arbejdsmiljø generelt på holdet)
 • I kunne i gruppen frit vælge mellem/mikse de forskellige animationsgenrer (Min begrundelse: Så I kunne arbejde med det formsprog, I havde mest lyst til)
 • I skulle lave et storyboard (Så I fik overblik over jeres fortælling, arbejdet med handlingens logik og for at lave en "kontrakt" med hinanden om hvad der skulle ske i jeres film)
 • Gruppestørrelsen var 4-5 pr. gruppe, og I skulle skiftes i gruppen så alle kom til at prøve at animere figurerne, tage billeder, efterbehandle, finde lyd (Så alle fik hands-on på de forskellige dele af processen)
 • Undervisningen lå over to gange – med få dages mellemrum og med mulighed for selvstændigt at kunne arbejde videre mellem de to undervisningsgange.
Hvordan var det for dig at arbejde under disse rammer?
Det er en udfordring. Og så sætte det sammenarbejdet på en prøve.

Hvilke erfaringer om rammernes betydning kan du føre med dig ud i praksis, hvor det bliver dig der er rammesætter?
Mener at man skal have lidt mere tid til at øve og lege.


Afsluttende gruppe- og fællesrefleksion
Hvad fik du ud af at reflektere over animationsforløbet i forhold til produkt, proces og praksis – først i gruppen for dernæst at præsentere jeres film og se de andre gruppers film?


Jeg fik ikke helt så meget ud af det. Det skulle gå lidt hurtigt


Målet for undervisningen var, at du skulle få viden om og produktive færdigheder i stopmotion-baseret animation samt at du skulle reflektere over stopmotion-baseret animation i pædagogisk sammenhæng. Synes du, at du har opnået dette?

Ja det har jeg helt sikker.

Andre kommentarer?

Mere tid til opgaven.