torsdag den 10. maj 2012


Onsdag, den 2. maj 2012 + Tirsdag, den 8. maj 2012 – Multimedie
Her skulle vi lave et computer spil
Vi skulle her over to undervisningsgange producere et spil i programmet Mediator. Det meste af første undervisningsgang gik med at lære programmets opbygning og funktion, og se på Franks datters som havde lavet forskellige spil. Derefter skulle vi afprøve og eksperimentere med fremstillingen af en multimedieproduktion. Det gik ikke så godt, vi havde svært ved at finde rundt i Mediator. I anden undervisningsgang blev vores gruppe omdannet og udvidet, og vi valgte at droppe vores første idé, og endte med at producere et simpelt spil med forskellige scenarier. Spillet gik ud på, at der fløj en klynge af balloner rundt i rammen, som man så skulle skyde ned med musen. Herefter fløj der 3 balloner rundt med en vis hastighed, som man så også skulle skyde ned inden spillet så sluttede. Til lydsporet anvendte vi ”FindSounds.com” og ”Incompetech”, hvorfra vi hentede underlægningsmusik og en hånende latter. Ballonerne fandt vi som animationsgif på ”GiffenGaffenGuffen.dk”. Vi brugte ni sider i programmet.
Gruppen syntes, at der var en del lighedstegn mellem denne spilproduktion, og da vi lavede animationsfilmen. Spillet lægger op til interaktion i og med at brugeren/spilleren kun kan aktivere spillet ved selv at handle. Det interaktive element er således mere legende (i slutproduktet) end i animationsfilmen, og gruppen morede sig gevaldigt undervejs. Tiden gik hurtigt denne undervisningsgang, og vi kunne mærke flowdimensionen på egen krop. Skaberprocessen er endvidere mere avanceret end da vi lavede animationsfilmen, hvorfor enkelte i gruppen vurderede, at der må være et større krav til børns alder og kompetencer end i en spilproduktion.
Jeg synetes at det er sjovt, men svært at lave spil, Skal bruge mere tid til at sætte mig ind i Mediator.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar